(TUR) Kitab-ı Mukaddes Şirketlerinin Faaliyetlerine Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Kronolojik Bir Bakış

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanılan neredeyse tüm dil ve alfabelerde, başta Kitab-ı Mukaddes olmak üzere Hristiyanlara yönelik birçok matbu eserin yayımcısı olan Kitab-ı Mukaddes Şirketi 200 yıllık mevcudiyetiyle bu topraklardaki dini yayıncılığın önemli bir aktörüdür. Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm mezheplerden ve dil gruplarından Hristiyanlarına hizmet veren Kitab-ı Mukaddes Şirketi (KMŞ), bu toprakların en eski yayıncılık kuruluşlarından biridir. Bu çalışma, Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin öncel kurumları olan İngiliz ve Ecnebi Kitab-ı Mukaddes Şirketi (İEKMŞ) ile American Bible Society (AKMŞ) Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü coğrafi sınırları içerisinde kalan topraklardaki faaliyetlerine kronolojik bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Doktora Buğra POYRAZ
Université Paris VIII - Institut Français de Géopolitique

https://dergipark.org.tr/tr/pub/esoguifd/issue/56787

Post più popolari