Copricapo Sufi - taç

Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı

Tâc-ı Şerîf resimli levha: Eski semâhâneden intikal eden, ipek kumaşdan mâmul, levha üzerinde, Kādirî, Rifâî ve Mevlevî tâc-ı şerîeri resmedilmiş olup, Aziz Efendi tarafından 1327 (1909) târihinde yazılmış Abdülkādir Geylânî, Ahmed er-Rifâî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri’nin isimleri vardır.
.
Dipinto con corone, copricapo sufi Tâc-ı Şerîf: dal vecchio semahane, realizzato in tessuto di seta, i copricapi degli ordini sufi Kādirî, Rifâî e Mevlevî; nelle placche sono rappresentati nomi dei fondatori delle confraternite, rispettivamente Abdülkādir Geylânî, Ahmed er-Rifâî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, scritti da Aziz Efendi il 1327 (1909).
.
http://www.cenanvakfi.org/muze/Le corone, taç (tacı) dei principali ordini Sufi:Tâç kelimesinin aslı Farsça'dır. Hükümdarlık alâmeti ve tarikat sembolü bir tür başlığa verilen isimdir.
Kültürümüzde serpûş, külâh, iklil, efser, dîhîm, isâbe gibi adlarla anılan tâc; asâlet, kudret, ihtişam ve saltanat alâmeti olmakla birlikte güzellik, hürmet ve faziletin karşılığıdır.
Tâç, mecazi anlamda devleti, gücü ve bir işte zirveyi temsil etmiştir.
Tasavvuf tarihinde tâç, şeyhlerin veya sülukta belli bir mertebeye ulaşmış dervişlerin tarikat kıyafeti olarak kullandıkları, tarikatlara göre farklı şekil ve renklerdeki başlıkların (külah) adıdır.

La parola Tâç, corona, è di origine persiana. È il simbolo del comando e il simbolo della confraternita, tariqa, è il nome dato a una specie di copricapo.
Nella cultura turca, il nome ha dei sinonimi come serpûş, külâh, iklil, efser, dîhîm, isâbe.
Sebbene sia un segno di nobiltà, potenza, grandezza e regno, indica anche bellezza, rispetto e virtù.
Taç rappresentava metaforicamente lo stato, il potere e il vertice in un mestiere. Nella storia di Sufi, corona è il nome dei copricapo (coni) in diverse forme e colori a seconda delle sette, indica il livello che gli sceicchi o i dervisci hanno raggiunto nella setta.
.

Post più popolari