We Are All Love

http://www.sedabagcan.com/album-detay/9/love/sarki/43/we-are-all-love/

We Are All Love
Apu Kon Tiki Viracocha

Hallelujah

Elohim

Om Mani Padme Hum

La ilahe illallah

Om Shanti Om

We are all ONE. We are all LOVE

Mantra Açıklaması
Şamanizmde : Apu Kon Tiki Viracocha ruhun yolculuğunu kolaylaştırır.

Hıristiyanlıkta: Hallelujah şükran, neşe ve övgü için söylenir.

Musevi geleneğinde: Elochim yaratımın dişi enerjisi, tanrının adı ve evrenin hakimidir.

Budizmde: Om Mani Padme Hum. 6 heceli mantra yaratımın çile çektiren 6 gerçekliğinin temizlenmesine yardımcı olur. Om gururu arındırır ve dengeli mutluluk sağlar, Ma kıskançlıktan arındırır, Ni tutku ve arzuyu dengeler, Pad önyargı ve aptallıkları temizler, Me yoksulluk ve mülkiyet haklarından arındırır, Hum nefret ve saldırganlıktan arındırır.

İslamiyette: La ilahe illallah Allah’tan başka ilah yoktur.

Hinduizmde: Om Shanti Om

Om'un bütün kozmik tezahürün sesi olduğuna inanılır. Shanti "Barış" dır. 'Om Shanti', tüm insanlık için barış, tüm canlılar ve nesneler için barış, evren için barış, bütün bu kozmik tezahürde her şey için barış anlamına gelir.

Hepimiz BİRİZ

Hepimiz SEVGİYİZ

SEVGİ

Bu şarkı tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda oluşmuş, oluşan ve oluşacak olan tüm yüklerden arınarak birleşik alanda sevgiyi, huzuru, barışı büyüterek birlik bilincinin oluşmasına yardım eder.

Post più popolari