Kenan Rifai

 

Kenan Rifai 


1867 tarihinde Selanik’te dünyaya gelen Ken’an Rifai, Filibe hanedanından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey’le Hatice Cenan Hanım’ın çocuklarıdır.

İstanbul’da Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Babıali Hariciye Kaleminde vazife almış, Acem Mektebi’nde tabiat muallimliği yaparken Posta – Telgraf Nezareti’nde Alman müşavir Groll’ün muavinliğine getirilmiş, bu arada da Hukuk Fakültesi’ne devam etmiştir.
···•···
···•···

Post più popolari